Erlitravel - Agjenci Udhetimi e Turizmi  

  Fluturime  çarter    Tirane - Antalya -Tirane   ne  sezonin e pushimeve Verore

.
.

Fluturime Charter për në Antalya.

Datat e Fluturimeve për në  Antalya. Ju mund të kombinoni fluturimet tuaja sipas dëshirës me qëndrime të pa kufizuara.


TIRANË - ANTALYA
Datat dhe Oraret e Nisjeve nga Tirana

 Qershor 2018        

29 Maj , 03.10

 1 Qershor, 03.10 

 5 Qershor, 03.10 

8 Qershor ,03.10

 12 Qershor, 03.10  

  14 Qershor, 03.35   

15 Qershor, 03.10

19 Qershor, 03.10  

21 Qershor, 03.35  

22 Qershor, 03.10

26 Qershor, 03.10  

28 Qershor, 03.35 

           29 Qershor, 03.10               

Korrik 2018

3 Korrik, 03.10

5 Korrik, 03.35

6 Korrik, 03.10
7 Korrik, 04.00

10 Korrik, 03.10

12 Korrik, 03.35

13 Korrik, 03.10

14 Korrik, 04.00

17 Korrik, 03.10

19 Korrik, 03.35

20 Korrik, 03.10
21 Korrik, 04.00

24 Korrik, 03.10

26 Korrik 03.35
27 Korrik, 03.10
28 Korrik, 04.00 

31 Korrik, 03.10


 Gusht 2018

2 Gusht, 03.35

3 Gusht, 03.10
4 Gusht, 04.00

7 Gusht, 03.10

9 Gusht, 03.35

10 Gusht, 03.10

11 Gusht, 04,00

14 Gusht, 03.10

16 Gusht, 03.35

17 Gusht, 03.10
18 Gusht, 04.00
21 Gusht, 03.10

23 Gusht, 03.35

24 Gusht, 03.10
25 Gusht ,04.00

28 Gusht, 03.10

30 Gusht, 03.35

31 Gusht, 03.10

 

Shtator 2018

1 Shtator, 04.00

4 Shtator, 03.10

6 Shtator, 03.35

7 Shtator, 03.10

8 Shtator, 04.00

11 Shtator, 03.10

13 Shtator, 03.35

14 Shtator, 03.10

.

ANTALYA - TIRANË
Datat dhe Oraret e Nisjeve nga Antalya

Qershor 2017

29 Maj, 01.20

1 Qershor, 01.20

5 Qershor, 01.20

8 Qershor, 01.20

12 Qershor, 01.20

14 Qershor, 01.45

15 Qershor, 01.20

19 Qershor, 01.20

21 Qershor, 01.45

22 Qershor, 01.20

26 Qershor, 01.20 

28 Qershor, 01.45 

29 Qershor, 01.20  


Korrik 2017

3 Korrik, 01.20

5 Korrik, 01.45

6 Korrik, 01.20

7 Korrik , 02.15

10 Korrik, 01.20

12 Korrik, 01.45

13 Korrik, 01.20

14 Korrik ,02.15

17 Korrik, 01.20

19 Korrik, 01.45

20 Korrik, 01.20

21 Korrik ,02.15

24 Korrik, 01.20

26 Korrik, 01.45

27 Korrik, 01.20

28 Korrik, 02.15

31 Korrik, 01.20


 Gusht 2017

2 Gusht, 01.45

3 Gusht, 01.20

4 Gusht, 02.15

7 Gusht, 01.20

9 Gusht, 01.45

10 Gusht, 01.20

11 Gusht, 02.15

14 Gusht, 01.20

16 Gusht, 01.45

17 Gusht, 01.20

18 Gusht , 02.15

21 Gusht, 01.20

23 Gusht, 01.45
24 Gusht, 01.20
25 Gusht , 02.15

28 Gusht, 01.20

30 Gusht, 01.45

31 Gusht, 01.20


Shtator 2017

1 Shtator , 02.15

4 Shtator, 01.20

6 Shtator, 01.45

7 Shtator, 01.20

8 Shtator ,02.15

11 Shtator, 01.20

13 Shtator, 01.45

14 Shtator, 01.20

.
 
.