Erlitravel - Agjenci Udhetimi e Turizmi  

 Sigurimi i detyurueshem i mjeteve motorrike (TPL)
   Sigurimi i detyrueshëm i mbajtësve të mjeteve motorike,  për përgjegjësinë ndaj palëve të treta (TPL) me aftat 1 vjeçar

 Tarifat e  TPL -ve 

 11.02.2015 e në vazhdim.                                                                                                  

 kate KLASA TIPI  KAPAC,NR VEND,PESHA  TOTALI 
 A1  MOTORCIKLETA KAPACITETI MOTORIK   
  A1/1  Deri 150 cm3     5600
  A1/2  Mbi 150 cm3     8600
       
 B1  Autovetura KAPACITET MOTORRIK   
 
  Deri ne 1600 cm3  
    B1/1.1
≤2005  15200
    B1/1.2
>2005
14700
       
   Mbi 1600 cc - 2500 cc
  
    B1/2.1 ≤2005
15800
    B1/2.2
>2005
 15300
    Mbi 2501 cc
   
    B1/2.3
≤2005
 16400
    B1/2.4
>2005 
15900
 B2  Furgona,mikrobuza Nr. i Vendeve   
  B2/1  Nga 5- 8 vende   24600
  B2/2  Mbi 8 - 15 vende   29100
       
 C1  Autobuza Mbi 15 vende  

49200

       
 D1  Kamioncina Pesh Mbaj deri ne 3.5 Ton  23700
 D2  Kamione Pesh Mbajt  mbi 3.5  Ton  36200
       
 E  Rimorkio Te te gjitha llojeve  11100
       
 F  Mjete Bujqesore      9100
       
 G  Zjarrfikese   

 20600