Erlitravel - Agjenci Udhetimi e Turizmi  

SIGURACIONE me kompanine me te madhe ne shqiperi SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA

1. Sigurimi  i Shendetit ne Udhetim

Tabela 1. Tarifa te aplikueshme  per personat deri ne 69 vjeç

 

 ZONA A  Periudha e mbulimit Primi Limiti maksimal% e mbulimit te shhpenzimeve  
 (USA +Kanada) (dite qendrimi) Euroi Mbulimit  te shpenz.€  ne  Sigurim

 1-6310000 1-200 € mbulohen  100%
  7-10"201-1000 € mbulohen 90%
  11-1510"1001-2000 € mbulohen 80%
  16-2015"Mbi 2001 € mbulohet 70%
  21-3020 " 
  31-4530 ' 
  46-6050 " 
  61-9070" 
  91-12090 
  121-150100" 
  151-180120" 
  181-365150" 
     

 

 

 ZONA B  Periudha e mbulimit   Primi Limiti maksimal
% e mbulimit te shhpenzimeve
 (Bota perjashtuar (dite qendrimi) Euro i Mbul. te shpenz.€   ne  Sigurim
 USA dhe kanada ) 1-635 ne euro
  7-10

  1-200 € mbulohen  100%
  11-15710 201-1000 € mbulohen 90%
  16-201015 1001-2000 € mbulohen 80%
  21-301520 Mbi 2001 € mbulohet 70%
  31-4520 30  
  46-603040  
  61-905060 
  91-1207080  
  121-15090100 
  151-180100120 
  181-365120150 
     

 

 

 ZONA C Periudha e mbulimit Primi 
Limiti maksimal
% e mbulimit te shhpenzimeve 
 (Europa) (dite qendrimi) Euroi Mbul. te shpenz.€
 ne  Sigurim

 1-634 ne euro
  7-105  1-200 € mbulohen  100%
  11-1557 201-1000 € mbulohen 90%
  16-20791001-2000 € mbulohen 80% 
  21-30912Mbi 2001 € mbulohet 70%
  31-4512 15  
  46-601520  
  61-902525 
  91-1204050  
  121-1505060 
  151-1806070 
  181-36590120 
     

 

 

 TABELA E PRIMEVE MINIMALE TE SIGURIMIT SHENDET NE UDHETIM

( E  aplikueshme per personat mbi 69 vjeç) 

 

 ZONA C Periudha e mbulimit Primi
 Limiti maksimal% e mbulimit te shhpenzimeve
 (Europa) (dite qendrimi)  Euro i Mbul. te shpenz.€ ne  Sigurim

1  -  61515 ne euro
   7   - 10 2520 1-200 € mbulohen  100%
  11 -  155050  201-1000 € mbulohen 90%
  16 -  2070701001-2000 € mbulohen 80% 
  21 - 30100100Mbi 2001 € mbulohet 70% 
  31 - 45150150 
  46 - 60200200  
  61 - 90300300 

  


 

2) Police Kufitare per automjetet me targa te huaja min 49 euro

3) Karton Jeshil per automjetet me targa shqiptare min 40 euro 

4) Sigurim i prones dhe i pasurise 

5) Super shendet 

6) Super kasko

7) Sigurim Oferte 

<!--[endif]--><!--[endif]-->